do 10.10.2018 r. – zgłoszenia na XXXV Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje od 1984 roku Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań, którego celem jest:
a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
c) propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI powierza Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W konkursie mogą brać udział nie tylko dyplomanci kierunków informatycznych, lecz także innych kierunków studiów, którzy w pracach dyplomowych stosowali zaawansowane metody informatyki.

Szczegółowe informacje o aktualnej jubileuszowej edycji na stronie organizatora, gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy.  W załączeniu  plakat informacyjny oraz regulamin konkursu.

W konkursie mogą brać udział absolwenci wyższych uczelni w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i zostały obronione w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Termin zgłaszania prac: 10.10.2018 r.

/na podst. materiałów organizatora/

04-22.06.2018 – Akcja “BUŁa do północy”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego tradycyjnie zaprasza wszystkich zakuwających do sesji na kolejną akcję „BUŁa do północy”. 

W dniach 4-22 czerwca BUŁ-a będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –24:00. 

Po godz. 20:00 będzie można korzystać z wolnego dostępu, Czytelni Historycznej oraz odbierać zamówienia w Wypożyczalni. 

Zamówienia z księgozbioru głównego realizowane będą do godz. 19:30. 

Do fragmentów tekstów użytkowników BUŁy, którzy wzięli udział w naszym wyzwaniu na FB pt.: “Z życia BUŁy do północy…”, został zrealizowany film promujący nocne zakuwanie: https://youtu.be/riftNaFmnrY

03-07.09.2019 r. – Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Krakowie w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Rok 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

W dniach 3-7 września 2019 r. odbędzie się Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania (2 kwietnia 1919 r.) Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, które wkrótce przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Zjazd będzie okazją do spotkania z tymi koleżankami i kolegami, którzy od wielu już lat przebywają za granicą. Oprócz naukowców będą obecni także nauczyciele matematyki oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z tą dziedziną wiedzy. Będzie to zatem okazja do integracji całej naszej społeczności.

W ramach Zjazdu planowane są wykłady wybitnych uczonych i dyskusje panelowe o stanie nauk matematycznych w naszym kraju. W jednym miejscu spotkają się ci, których dorobek zapewnił im już miejsce w historii polskiej matematyki, wraz z tymi, którzy dopiero wchodzą w świat Królowej Nauk. Dzięki temu Zjazd w Krakowie ma szansę stać się niepowtarzalnym wydarzeniem i nadać impet dalszemu rozwojowi naszej dziedziny nauki oraz przybliżyć jej obraz szerokim kręgom odbiorców.​

Zjazd odbywa się w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

więcej informacji: https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/zjazd.php
kontakt: 100latPTM@im.uj.edu.pl

Protokół z Zebrania Konstytuującego (https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/historia.php)

Budynek przy ul. św. Anny 12, w którym odbyło zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Matematycznego (fot. Anna Wojnar)

***

Zarząd Główny PTM na wniosek Oddziału Krakowskiego uchwałą z dnia 18 września 2017 r. podjął decyzję o nazwaniu roku 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

Uchwała ta nawiązuje do stuletniej rocznicy powstania organizacji skupiającej matematyków, założonej dnia 2 kwietnia 1919 roku i nazwanej Towarzystwem Matematycznym w Krakowie, a następnie przekształconej w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Stuleciu PTM będą towarzyszyć liczne wydarzenia nie tylko naukowe, ale także popularyzujące matematykę, a kulminacją obchodów będzie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-7 września 2019.

Spektakularnym wydarzeniem Jubileuszowego Roku Matematyki będzie ułożenie na Błoniach Krakowskich trójkątnego dywanu Sierpińskiego, który tworzyć będzie 6561=812 uczniów szkół małopolskich. Podobne widowiska będą organizowane także w innych miastach.

Jako wydarzenie bezpośrednio upamiętniające powstanie PTM, planowane jest w dniu 2 kwietnia 2019 uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. św. Anny 12, gdzie dokładnie sto lat wcześniej, w sali seminarium filozoficznego, odbyło się zabranie konstytuujące Towarzystwo Matematyczne w Krakowie.

Informacje o kolejnych działaniach w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki zostaną przekazane wkrótce, obecnie są one konsultowane z innymi ośrodkami PTM.

więcej informacji: https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/jrm.php

Ławka z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma na Plantach w Krakowie.

Stefan Banach na znaczku pocztowym. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Matematyka na znaczkach pocztowych”.

Teoria Chaosu, Artur Magdziarz (Ustowo), I Miejsce w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego ,,Matematyka w obiektywie” www.mwo.usz.edu.pl. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907 roku. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Wystawa plakatów pt. Obrazy z historii polskiej nauki. Matematycy, fizycy i astronomowie na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933)”

/na podst. materiałów ze strony organizatora/

Pog(r/ad)ajmy o przyszłości – Wywiad ze studentami naszego Wydziału – twórcami gier komputerowych w serwisie otouczelnie.pl

Wybór ścieżki edukacyjnej, która zaowocuje w przyszłości świetnie rozwiniętą karierą zawodową to ogromne wyzwanie dla wszystkich kandydatów na studia. O tym, jak pasja może zamienić się w dobry biznes, czym kierować się w realizacji swoich celów oraz w jaki sposób polski game design może zrewolucjonizować międzynarodowy rynek, rozmawiamy ze studentami Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, młodymi twórcami gier komputerowych….

więcej na stronie serwisu otouczlenie.pl

 

20.06.2018 r. – “Warsztaty wniosek o grant ERC krok po kroku” organizowane przez PAN

Szanowni Państwo,

Polska Akademia Nauk organizuje 20 czerwca 2018 warsztaty „Wniosek o grant ERC krok po kroku”, które będą poświęcone przygotowaniu wniosków do konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Spotkanie jest skierowane do naukowców,  którzy mają zamiar aplikować o granty ERC Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od 2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem wniosku projektowego ERC. Podczas spotkania będą dyskutowane takie zagadnienia jak: ocena dorobku naukowego i CV naukowca, przygotowanie dobrego abstraktu, ustalanie kosztów badań i tworzenie budżetu, sprawy etyczne i wiele innych kwestii. Warsztaty obejmą część teoretyczną – prezentacyjną, a także ćwiczenia mające na celu zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce.

Limit miejsc na warsztatach: 12

Chęć udziału w warsztatach można zgłaszać do 11 czerwca poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://goo.gl/forms/aQJdpGZcDBI8x8Xr1

W przypadku znacznego zainteresowania może być przeprowadzona selekcja nadesłanych wniosków.

Termin i miejsce warsztatów:

20.06.2018 w godz. 9:30-15:00

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  1. Pomorska 251 A2-3, 92-213 Łódź, Sala: 01.19

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o warsztatach, a także przekazanie informacji naukowcom zainteresowanym aplikowaniem o granty ERC.

Granty ERC

Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie i przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym przez okres do 5 lat. Są skierowane do wybitnych naukowców na różnych etapach kariery. Granty te stwarzają naukowcom możliwość tworzenia i rozwijania własnych zespołów badawczych, a także zapewniają finansową stabilność i niezależność niezbędną do prowadzenia badań. Więcej informacji: https://instytucja.pan.pl/index.php/konkursy-erc

 

Gratulacje dla studentów Wydziału z okazji wyników w Łódzkim Teście Informatyków

W dn. 21.03.2018 r. na WMiI UŁ odbyła się VII edycja Łódzkiego Testu Informatyków. W teście wzięło udział 254 studentów łódzkich uczelni (z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności).

Studenci WMiI UŁ, którzy po raz pierwszy mieli możliwość udziału w teście w siedzibie Wydziału w rankingach indywidualnych zajęli I miejsce spośród uczestników z UŁ (w klasyfikacji generalnej miejsce VI z 47 pkt. – Pan Hubert Jabłoński) oraz zostali laureatami w kategorii Testowanie (Panowie: Bartosz Fijałkowski i Damian Turek).

Łódzki Test Informatyków został stworzony m.in przez największych pracodawców IT w Łodzi, z których większość jest członkami Rady Biznesu WMiI UŁ (np. Accenture Services Sp. z o.o., Comarch S.A., Cybercom Poland Sp. z o.o., Ericsson Sp. z o.o., Exaco Sp. z o.o., Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Transition Technologies S.A.). Od obecnej edycji  WMiI UŁ jest Partnerem wydarzenia.

Test ma na celu umożliwienie studentom sprawdzenia swojej wiedzy w kontekście przyszłych oczekiwań łódzkich firm. Pytania odpowiadają zakresowi umiejętności, jaki będzie wymagany w trakcie procesów rekrutacyjnych na stanowiska programistów oraz innych specjalistów IT.

Więcej informacji o wydarzeniu i jego organizatorach na stronie: http://www.testit.p.lodz.pl/

Serdecznie gratulujemy naszym studentom i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach testu!

 

/na podst. materiałów prasowych/

XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi na WMiI UŁ – podziękowania

W dn. 18.04.2018 i 20.04.2018 r. na WMiI UŁ odbył się XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki. Jak co roku wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Gości Wydziału uroczyście przywitał Dziekan prof. dr hab. Marcin Studniarski.

Zgodnie z programem odbyło się 26 wykładów i 15 warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników, doktorantów i studentów. W zajęciach wzięło udział w sumie ok. 1150 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Ze względu na dużą liczbę chętnych po raz pierwszy w tym roku zajęcia dla szkół podstawowych poprowadzono w dwóch blokach w środę i piątek.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom za zainteresowanie naszą ofertą oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji festiwalu na Wydziale, w szczególności  prowadzącym wykłady i warsztaty.

Wykłady i warsztaty przygotowali:

prof. dr hab. Adam Paszkiewicz,

prof. dr hab. Władysław Wilczyński,

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak,

prof. nadzw. dr hab. Jacek Hejduk,

prof. nadzw. dr hab. Antoni Pierzchalski,

dr hab. Marek Majewski,

dr Adam Bartoszek,

dr Monika Bartkiewicz,

dr Piotr Fulmański,

dr Aleksandra Karasińska,

dr Anna Kimaczyńska,

dr Andrzej Komisarski,

dr Ewa Korczak-Kubiak,

dr Robert Kowalczyk,

dr Sebastian Lindner,

dr Marta Lipnicka,

dr Artur  Lipnicki,

dr Anna Loranty,

dr Radosław Matusik,

dr Jakub Olejnik,

dr Hanna Podsędkowska,

dr Tomasz Rodak,

dr Sebastian Sakowski,

dr Rafał Wieczorek,

dr Dariusz Wardowski,

dr Sebastian Wojczyk

dr Rafał Zduńczyk,

mgr Piotr Frątczak,

mgr Kacper Grzelakowski,

mgr Konrad Kosmatka,

mgr Agnieszka Namiecińska,

mgr Katarzyna Tarchała,

Piotr Adamus,

Michał Buczyński,

Emila Cieślak,

Natalia Chmielecka,

Wojciech Jabłoński,

Mateusz Kłonica,

Ilona Koniowska,

Paulina Łysio,

Joanna Makowska,

Kamil Mikołajczak,

Hanna Mikołajczak,

Agnieszka Murgrabia,

Dariusz Nowak,

Viktor Nikolenko,

Agnieszka Pabiniak,

Marta Rezler,

Justyna Stanowska,

Oliwia Szadkowska,

Karolina Wielgus,

Sylwia Woszczyk.

 

W organizacji Festiwalu pomagali również następujący studenci:

Sebastian Chmielecki,

Dagmara Ciarkowska,

Amelia Ciechanowska,

Tomasz Dudkiewicz,

Natalia Góralczyk,

Lidia Kaczmarek,

Jakub Karaś,

Kamila Kielan,

Adam Kotecki,

Anna Leśniak,

Mateusz Owczarek,

Adrianna Pertkiewicz,

Gabriela Pilipczuk,

Piotr Prosowski,

Patrycja Rychlewicz,

Klaudia Rosiak,

Izabela Skumiał,

Rafał Szczepański,

Dominka Szewczyk,

Tomasz Wiliński.

 

Studenci zaangażowani w organizację festiwalu tradycyjnie już zostaną uhonorowani indywidualnymi podziękowaniami od Dziekana za aktywność na rzecz Wydziału.

Za organizację wydarzenia na Wydziale odpowiadała dr Agnieszka Palma – Pełnomocnik Dziekana ds. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

 

****

Przypominamy, że XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi na naszym Wydziale odbędzie się w dniach 18.04.2018 r.  i 20.04. 2018 r. 

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki jest dr Agnieszka Palma (tel.: +48 42 635 59 36, e-mail: apalma@math.uni.lodz.pl, pok. A 423).

Program i inne bieżące informacje znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

****

Ponownie w ramach Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi odbędzie się Konkurs Piosenki dla studentów łódzkich uczelni. Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału do udziału w tej inicjatywie.

W zeszłym roku w kategorii studentów wygrała studentka Uniwersytetu Łódzkiego –  Marta Szustowska.

W załączeniu REGULAMIN  i KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU.

Termin zgłoszeń upływa w dn. 16.04.2018 r.


Serdeczne gratulacje dla pracowników Wydziału z okazji sukcesów na VIII Juwenaliach Sportowych dla Pracowników i Studentów UŁ

Z radością informujemy o sukcesach naszych pracowników w ramach VIII  JUWENALIÓW  SPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO .

W kategorii :

  • Pływanie indywidualne dla pracowników 100 m mężczyzn poniżej 40 roku życia –

medale zdobyli:

I miejsce – dr Szymon Brzostowski

II miejsce – mgr inż. Tomasz Marczak

III miejsce – mgr inż. Łukasz Grzejdziak

  • Pływanie indywidualne dla pracowników 100 m mężczyzn powyżej 40 roku życia –

II miejsce – dr Tomasz Rodak

  • Sztafeta wydziałowa, w której poza wymienionymi medalistami płynęli również: dr Justyna Walewska i mgr Sławomir Kapka zajęła IV miejsce.

 

Dr Andrzej Rychlewicz zajął II miejsce w turnieju tenisa stołowego.

 

Wszystkim serdecznie Gratulujemy!

****

 

Program VIII Juwenaliów Sportowych 2018

do 30.06.2018 r. – dostępy testowe do kolekcji czasopism Wydawnictwa SAGE i deGruyter za pośrednictwem BUŁ-y

Szanowni Państwo – Pracownicy i Doktoranci UŁ,

pragniemy poinformować, że do 30 czerwca br. Wydawnictwo SAGE otworzyło za pośrednictwem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego dostęp testowy do wielodziedzinowej kolekcji czasopism naukowych. Dostępne są kolekcje Social Science & Humanities, Science Technology & Medicine oraz Royal Society of Medicine.

Przypominamy również o dostępie testowym do kolekcji czasopism wydawanych przez wydawnictwo deGruyter, trwającym również do 30 czerwca br.

http://bul.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&typ=test

/źródło: Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, mail: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl /