Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2018/2019

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego

w semestrze zimowym 2018/2019 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2018/2019

trwa od 25 września do 7 października 2018 r.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z18/19

UWAGA !!!

Zarejestrowanie się  na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 15 października br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów – nowe Studia Podyplomowe na Wydziale Chemii UŁ

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zostały otworzone studia podyplomowe “Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów”.

Zasadnicze cele kształcenia w/w studiów to:

  1. Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym.
  2. Rozwinięcie u uczestników złożonej kompetencji diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia.
  3. Przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnoz samodzielnie i w zespole.
  4. Rozwinięcie u uczestników złożonych umiejętności  przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych.
  5. Rozwinięcie u uczestników umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

 

Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych:

www.chemia.uni.lodz.pl/diagnostyka

 

W załączeniu ulotka informacyjna .

do 31.10.2018 – nabór prac do konkursu mBanku “Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki

Trwa nabór do konkursu „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki. 

Do konkursu można zgłosić pracę naukową, licencjacką lub magisterską o tematyce matematycznej, przyjętą do druku lub wypromowaną w 2018 roku.  Praca konkursowa powinna proponować nowatorskie, oryginalne rozwiązania, wskazujące nowe kierunki badań, nowe metody badawcze.

Nabór prac trwa od 30 czerwca do 31 października 2018 r. 

Konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki został ustanowiony przez mFundację w 2016 r.

Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 40 tys. zł:  nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł. Laureat nagrody głównej otrzyma oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i nawiązuje do jego wielkich osiągnięć.

Wyróżnienia przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Firma mBank należy do Rady Biznesu WMiI UŁ.

 

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz wniosek znaleźć można na stronie: www.mFundacja.pl  (link do zakładki: https://www.mbank.pl/mfundacja/krok-w-przyszlosc/).

 

W załączeniu:

Ulotka informacyjna Konkurs Krok w przyszłość

Regulamin Konkursu Krok w przyszłość

Wniosek_zgłoszeniowy Konkurs Krok w przyszłość

 

Biuro Konkursu:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

mail: krok.przyszlosc@impan.pl ,

tel.:  (22) 522 82 32 (dostępny od pn. do pt. w godzinach 9-10 i 14-15)

 

 

 

/źródło: materiały organizatora/

do 17.07.2018 r. godz. 10.00 – Ponowna rejestracja na przedmioty do wyboru zima 2018/19- 2,3 rok ZLI

Szanowni Państwo,

Konieczna jest ponowna rejestracja na przedmiot do wyboru w semestrze zimowym 2018/19. Każdy student 2 i 3 roku (obecnie 1 i 2) niestacjonarnej Informatyki, licencjat wybiera jeden z przedmiotów za 3 ECTS.

Lista przedmiotów:

  1. Podstawy języka Java
  2. Wprowadzenie do LaTeXa

rozpoczęcie rejestracji – poniedziałek 09.07.2018 godz. 10:00 zakończenie rejestracji – wtorek 17.07.2018 godz. 10.00

ewentualne zapytania/uwagi zgłaszać należy na adres adamczyk@math.uni.lodz.pl

10-20.09.2018 r. – Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ dla studentów

We wrześniu 2018 r. odbędzie się dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na
częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/19 na
sem. letni. Informacje:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819
 In September 2018 will be the additional recruitment for
ERASMUS+ student mobility for studies in the academic year 2018/19 for
summer semester. Information:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

do 07.10.2018 r. – zgłoszenia na III Konferencję Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów na UJ w Krakowie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w III konferencji Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek), w godz. 10.00-18.00 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zachęcamy do podzielenia się doświadczeniem w zakresie kształcenia dydaktycznego doktorantów, jak również doskonalenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Chętnie poznamy wyniki badań w zakresie dydaktyki akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, w tym szczególnie zasobami ludzkimi na uczelniach, wyniki badań na temat diagnostyki potrzeb, strategii, metod, organizacji i ewaluacji procesu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców.

W załączniku przesyłamy zaproszenie na konferencję, będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji wśród osób zainteresowanych rozwojem kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców Państwa uczelni. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.arsdocendi.uj.edu.pl (w zakładce: konferencja).

W zał.  zaproszenie

W razie pytań prosimy o kontakt,

z poważaniem

Laura Rabiej
Biuro Doskonalenia Kompetencji

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński

Gołębia 24, pok. 013

31-007 Kraków

tel.: 12 663 39 31

 

(źródło informacji: sekretariat Prorektora ds. kształcenia UŁ)