do 31.10.2018 – nabór prac do konkursu mBanku “Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki

Trwa nabór do konkursu „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki. 

Do konkursu można zgłosić pracę naukową, licencjacką lub magisterską o tematyce matematycznej, przyjętą do druku lub wypromowaną w 2018 roku.  Praca konkursowa powinna proponować nowatorskie, oryginalne rozwiązania, wskazujące nowe kierunki badań, nowe metody badawcze.

Nabór prac trwa od 30 czerwca do 31 października 2018 r. 

Konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki został ustanowiony przez mFundację w 2016 r.

Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 40 tys. zł:  nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł. Laureat nagrody głównej otrzyma oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i nawiązuje do jego wielkich osiągnięć.

Wyróżnienia przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Firma mBank należy do Rady Biznesu WMiI UŁ.

 

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz wniosek znaleźć można na stronie: www.mFundacja.pl  (link do zakładki: https://www.mbank.pl/mfundacja/krok-w-przyszlosc/).

 

W załączeniu:

Ulotka informacyjna Konkurs Krok w przyszłość

Regulamin Konkursu Krok w przyszłość

Wniosek_zgłoszeniowy Konkurs Krok w przyszłość

 

Biuro Konkursu:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

mail: krok.przyszlosc@impan.pl ,

tel.:  (22) 522 82 32 (dostępny od pn. do pt. w godzinach 9-10 i 14-15)

 

 

 

/źródło: materiały organizatora/

do 17.07.2018 r. godz. 10.00 – Ponowna rejestracja na przedmioty do wyboru zima 2018/19- 2,3 rok ZLI

Szanowni Państwo,

Konieczna jest ponowna rejestracja na przedmiot do wyboru w semestrze zimowym 2018/19. Każdy student 2 i 3 roku (obecnie 1 i 2) niestacjonarnej Informatyki, licencjat wybiera jeden z przedmiotów za 3 ECTS.

Lista przedmiotów:

  1. Podstawy języka Java
  2. Wprowadzenie do LaTeXa

rozpoczęcie rejestracji – poniedziałek 09.07.2018 godz. 10:00 zakończenie rejestracji – wtorek 17.07.2018 godz. 10.00

ewentualne zapytania/uwagi zgłaszać należy na adres adamczyk@math.uni.lodz.pl

10-20.09.2018 r. – Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ dla studentów

We wrześniu 2018 r. odbędzie się dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na
częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/19 na
sem. letni. Informacje:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819
 In September 2018 will be the additional recruitment for
ERASMUS+ student mobility for studies in the academic year 2018/19 for
summer semester. Information:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

do 07.10.2018 r. – zgłoszenia na III Konferencję Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów na UJ w Krakowie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w III konferencji Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek), w godz. 10.00-18.00 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zachęcamy do podzielenia się doświadczeniem w zakresie kształcenia dydaktycznego doktorantów, jak również doskonalenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Chętnie poznamy wyniki badań w zakresie dydaktyki akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, w tym szczególnie zasobami ludzkimi na uczelniach, wyniki badań na temat diagnostyki potrzeb, strategii, metod, organizacji i ewaluacji procesu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców.

W załączniku przesyłamy zaproszenie na konferencję, będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji wśród osób zainteresowanych rozwojem kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców Państwa uczelni. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.arsdocendi.uj.edu.pl (w zakładce: konferencja).

W zał.  zaproszenie

W razie pytań prosimy o kontakt,

z poważaniem

Laura Rabiej
Biuro Doskonalenia Kompetencji

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński

Gołębia 24, pok. 013

31-007 Kraków

tel.: 12 663 39 31

 

(źródło informacji: sekretariat Prorektora ds. kształcenia UŁ)

Rejestracja na przedmioty do wyboru 2018/19 dla studiów stacjonarnych

Rejestracja zostanie uruchomiona dn. 19.06.2018 r.

o godz. 8:00
Matematyka I stopnia
Matematyka II stopnia
Analiza danych

o godz. 9:00
Informatyka I stopnia
Informatyka II stopnia
Computer Science BSc
Computer Science MSc

o godz. 10:00
rejestracja na przedmioty wspólne dla różnych kierunków

Zamknięcie rejestracji nastąpi w dn. 25.06.2018 o godz. 23:00,

Uwaga! Dany przedmiot może zostać wybrany tylko jeden raz w ciągu całego toku studiów (I i II stopień).

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru: http://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

W razie problemów proszę o maile: irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

do 10.10.2018 r. – zgłoszenia na XXXV Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje od 1984 roku Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań, którego celem jest:
a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
c) propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI powierza Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W konkursie mogą brać udział nie tylko dyplomanci kierunków informatycznych, lecz także innych kierunków studiów, którzy w pracach dyplomowych stosowali zaawansowane metody informatyki.

Szczegółowe informacje o aktualnej jubileuszowej edycji na stronie organizatora, gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy.  W załączeniu  plakat informacyjny oraz regulamin konkursu.

W konkursie mogą brać udział absolwenci wyższych uczelni w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i zostały obronione w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Termin zgłaszania prac: 10.10.2018 r.

/na podst. materiałów organizatora/

04-22.06.2018 – Akcja “BUŁa do północy”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego tradycyjnie zaprasza wszystkich zakuwających do sesji na kolejną akcję „BUŁa do północy”. 

W dniach 4-22 czerwca BUŁ-a będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –24:00. 

Po godz. 20:00 będzie można korzystać z wolnego dostępu, Czytelni Historycznej oraz odbierać zamówienia w Wypożyczalni. 

Zamówienia z księgozbioru głównego realizowane będą do godz. 19:30. 

Do fragmentów tekstów użytkowników BUŁy, którzy wzięli udział w naszym wyzwaniu na FB pt.: “Z życia BUŁy do północy…”, został zrealizowany film promujący nocne zakuwanie: https://youtu.be/riftNaFmnrY

03-07.09.2019 r. – Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Krakowie w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Rok 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

W dniach 3-7 września 2019 r. odbędzie się Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania (2 kwietnia 1919 r.) Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, które wkrótce przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Zjazd będzie okazją do spotkania z tymi koleżankami i kolegami, którzy od wielu już lat przebywają za granicą. Oprócz naukowców będą obecni także nauczyciele matematyki oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z tą dziedziną wiedzy. Będzie to zatem okazja do integracji całej naszej społeczności.

W ramach Zjazdu planowane są wykłady wybitnych uczonych i dyskusje panelowe o stanie nauk matematycznych w naszym kraju. W jednym miejscu spotkają się ci, których dorobek zapewnił im już miejsce w historii polskiej matematyki, wraz z tymi, którzy dopiero wchodzą w świat Królowej Nauk. Dzięki temu Zjazd w Krakowie ma szansę stać się niepowtarzalnym wydarzeniem i nadać impet dalszemu rozwojowi naszej dziedziny nauki oraz przybliżyć jej obraz szerokim kręgom odbiorców.​

Zjazd odbywa się w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

więcej informacji: https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/zjazd.php
kontakt: 100latPTM@im.uj.edu.pl

Protokół z Zebrania Konstytuującego (https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/historia.php)

Budynek przy ul. św. Anny 12, w którym odbyło zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Matematycznego (fot. Anna Wojnar)

***

Zarząd Główny PTM na wniosek Oddziału Krakowskiego uchwałą z dnia 18 września 2017 r. podjął decyzję o nazwaniu roku 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

Uchwała ta nawiązuje do stuletniej rocznicy powstania organizacji skupiającej matematyków, założonej dnia 2 kwietnia 1919 roku i nazwanej Towarzystwem Matematycznym w Krakowie, a następnie przekształconej w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Stuleciu PTM będą towarzyszyć liczne wydarzenia nie tylko naukowe, ale także popularyzujące matematykę, a kulminacją obchodów będzie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-7 września 2019.

Spektakularnym wydarzeniem Jubileuszowego Roku Matematyki będzie ułożenie na Błoniach Krakowskich trójkątnego dywanu Sierpińskiego, który tworzyć będzie 6561=812 uczniów szkół małopolskich. Podobne widowiska będą organizowane także w innych miastach.

Jako wydarzenie bezpośrednio upamiętniające powstanie PTM, planowane jest w dniu 2 kwietnia 2019 uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. św. Anny 12, gdzie dokładnie sto lat wcześniej, w sali seminarium filozoficznego, odbyło się zabranie konstytuujące Towarzystwo Matematyczne w Krakowie.

Informacje o kolejnych działaniach w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki zostaną przekazane wkrótce, obecnie są one konsultowane z innymi ośrodkami PTM.

więcej informacji: https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/jrm.php

Ławka z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma na Plantach w Krakowie.

Stefan Banach na znaczku pocztowym. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Matematyka na znaczkach pocztowych”.

Teoria Chaosu, Artur Magdziarz (Ustowo), I Miejsce w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego ,,Matematyka w obiektywie” www.mwo.usz.edu.pl. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907 roku. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Wystawa plakatów pt. Obrazy z historii polskiej nauki. Matematycy, fizycy i astronomowie na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933)”

/na podst. materiałów ze strony organizatora/