Dyżury Dziekanów, Prodziekanów i Pełnomocników Dziekana

Władze Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na kadencję 2016-2020:

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki:

prof. dr hab. Marcin Studniarski

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: marstud@math.uni.lodz.pl,  pok. A 214

dyżur: czwartek godz. 10.00-12.00


 

Prodziekan ds. dydaktycznych:

dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: bartkiew@math.uni.lodz.pl,  pok. A 209

dyżur: wtorek godz. 10.00-12.00

 

 

Prodziekan ds. ekonomicznych:

prof. nadzw. dr hab. Marek Śmietański

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: smietan@math.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: czwartek godz. 10.15-11.45

Dyżur Prodziekana prof. nadzw. dr. hab. M. Śmietańskiego w czwartek 29.06.2017 r. odbędzie się w godz. 8.45-10.15.


Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą:

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: grhorb@math.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: środa godz.12.00-14.00


 


 Sekretariat Dziekanów:
tel.: +48 42 635 5949, e-mail: wmi@wmi.uni.lodz.pl, pok. A 214


 W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem.


 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

kadencja 2016-2020

 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Matematyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Informatyki

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malfil@math.uni.lodz.pl, pok. A 315

dyżur: środa godz. 8.00-10.00

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

Dr Gabriela Adamczyk

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: adamczyk@math.uni.lodz.pl, pok. A 331

sobota godz. 9.30-10.30 (zgodnie z harmonogramem zjazdów na studiach niestacjonarnych)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

Dr Maria Frontczak

tel.: +48 42 635 58 67, e-mail: frontcza@math.uni.lodz.pl, pok. A 324

dyżur: czwartek 13.30-15.30

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

Dr Agnieszka Sibelska

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: sibelska@math.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: wtorek godz. 12.15-14.00

 

Pełnomocnik Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim

Prof. nadzw. dr hab. Dorota Bors

tel.: +48 42 635 58 70, e-mail: bors@math.uni.lodz.pl, pok. C 218

dyżur: czwartek 10.30-12.00

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Analiza Danych

Dr Justyna Walewska

tel.: +48 42 635 59 29, e-mail: walewska@math.uni.lodz.pl, pok. A 333

dyżur: czwartek godz. 12.30-14.00

 

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej (do 30.09.2017 r. )

Dr Anna Łazińska

tel.: +48 42 635 59 10, e-mail: lazinska@math.uni.lodz.pl, pok. A 318

dyżur: wtorek 12.00-14.00

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)

Dr Aneta Tomaszewska

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: atomasz@math.uni.lodz.pl, pok. A 316

dyżur: czwartek 12.00-14.00

 

Pełnomocnik Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Rafał Zduńczyk

tel.: +48 42 635 59 21, e-mail: rafal@math.uni.lodz.pl, pok. A 220

dyżur: piątek 12.15- 14.00