Pracownicy Wydziału


tytułImięNazwiskowww
dr Gabriela Adamczyk www.math.uni.lodz.pl/~adamczyk
dr hab. Tadeusz Antczak www.math.uni.lodz.pl/~antczak
dr Marek Badura www.math.uni.lodz.pl/~marekbad
prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk www.math.uni.lodz.pl/~wbanasz
dr Monika Bartkiewicz www.math.uni.lodz.pl/~bartkiew
dr Adam Bartoszek www.math.uni.lodz.pl/~mak
dr Piotr Beling
Edward Bernaś
dr hab. Andrzej Biś www.math.uni.lodz.pl/~andbis
dr Michał Bleja www.math.uni.lodz.pl/~blejam
dr hab. Dorota Bors www.math.uni.lodz.pl/~bors
dr Szymon Brzostowski www.math.uni.lodz.pl/~brzosts
dr Witold Budzisz www.math.uni.lodz.pl/~witbud
mgr Aneta Bujak
mgr Joanna Chmielewska
Ewa Chmura
dr hab. Anna Chojnowska-Michalik www.math.uni.lodz.pl/~anmich
inż. Beata Cichoń
dr Małgorzata Ciska-Niedziałomska www.math.uni.lodz.pl/~mciska
dr Piotr Cybula www.math.uni.lodz.pl/~cybula
dr Maciej Czarnecki www.math.uni.lodz.pl/~maczar
dr Dariusz Doliwa www.math.uni.lodz.pl/~doliwa
mgr Małgorzata Duszyńska – Ozga
dr hab. Małgorzata Filipczak www.math.uni.lodz.pl/~malfil
dr Katarzyna Flak www.math.uni.lodz.pl/~flakk
dr Maria Frontczak www.math.uni.lodz.pl/~frontcza
dr Mariusz Frydrych www.math.uni.lodz.pl/~frydrych
dr Piotr Fulmański www.math.uni.lodz.pl/~fulmanp
mgr Małgorzata Gajewska
Elżbieta Gałuszka
prof. dr hab. Stanisław Goldstein www.math.uni.lodz.pl/~goldstei
mgr Agnieszka Górecka – Janowska
mgr inż. Łukasz Grzejdziak
dr hab. Jacek Hejduk www.math.uni.lodz.pl/~hejduk
dr hab. Grażyna Horbaczewska www.math.uni.lodz.pl/~grhorb
dr Wojciech Horzelski www.math.uni.lodz.pl/~horzel
dr hab. Dariusz Idczak www.math.uni.lodz.pl/~idczak
dr Teresa Jankowska www.math.uni.lodz.pl/~jankowska
dr Mariusz Jarocki www.math.uni.lodz.pl/~jarocki
mgr Marzena Jaworska – Banert
mgr Maria Jurczyńska
dr Rafał Kamocki www.math.uni.lodz.pl/~rafkam
dr Krzysztof Kaniowski www.math.uni.lodz.pl/~kanio
dr Aleksandra Karasińska www.math.uni.lodz.pl/~karasia
dr Wioletta Karpińska www.math.uni.lodz.pl/~karpinw
dr Anna Kaźmierczak www.math.uni.lodz.pl/~akaz
dr Katarzyna Kielanowicz www.math.uni.lodz.pl/~kkiel
dr Dorota Klim www.math.uni.lodz.pl/~klimdr
dr hab. Liudmyla Koliechkina home.math.uni.lodz.pl/lkoliechkina/
dr Andrzej Komisarski www.math.uni.lodz.pl/~andkom
dr Ewa Korczak-Kubiak www.math.uni.lodz.pl/~ekor
dr Robert Kowalczyk www.math.uni.lodz.pl/~kowalcr
Małgorzata Kozioł
dr Wojciech Kozłowski www.math.uni.lodz.pl/~wojciech
prof. dr hab. Tadeusz Krasiński www.math.uni.lodz.pl/~krasinsk
mgr Elżbieta Kwiatkowska
dr Sebastian Lindner www.math.uni.lodz.pl/~lindner
dr Marta Lipnicka www.math.uni.lodz.pl/~marta
dr Artur Lipnicki www.math.uni.lodz.pl/~lipnicki
dr Anna Loranty www.math.uni.lodz.pl/~loranta
dr Katarzyna Lubnauer www.math.uni.lodz.pl/~lubnauer
dr Anna Łazińska www.math.uni.lodz.pl/~lazinska
prof. dr hab. Andrzej Łuczak www.math.uni.lodz.pl/~anluczak
dr Maria Łuszczkiewicz-Piątek www.math.uni.lodz.pl/~mluszczkiewicz
dr Marek Majewski www.math.uni.lodz.pl/~marmaj
mgr inż. Tomasz Marczak www.math.uni.lodz.pl/~martom
dr Radosław Matusik www.math.uni.lodz.pl/~radmat
dr Maria Michalska www.math.uni.lodz.pl/~mrh
dr Elżbieta Motyl www.math.uni.lodz.pl/~emotyl
dr Kamil Niedziałomski www.math.uni.lodz.pl/~kamiln
prof. dr hab. Mariusz Nieniewski www.math.uni.lodz.pl/~mnieniew
prof. dr hab. Andrzej Nowakowski www.math.uni.lodz.pl/~annowako
dr Jakub Olejnik www.math.uni.lodz.pl/~jakubo
dr Grzegorz Oleksik www.math.uni.lodz.pl/~oleksig
dr hab. Aleksandra Orpel www.math.uni.lodz.pl/~orpela
dr Beata Osińska-Ulrych www.math.uni.lodz.pl/~bosinska
dr Agnieszka Palma www.math.uni.lodz.pl/~apalma
prof. dr hab. Adam Paszkiewicz www.math.uni.lodz.pl/~adampasz
prof. dr hab. Ryszard Pawlak www.math.uni.lodz.pl/~rpawlak
dr hab. Antoni Pierzchalski www.math.uni.lodz.pl/~antoni
dr Robert Plebaniak www.math.uni.lodz.pl/~robpleb
dr Hanna Podsędkowska www.math.uni.lodz.pl/~hpodsedk
dr Agata Półrola www.math.uni.lodz.pl/~polrola
dr hab. Oksana Pomorova
mgr Arkadiusz Popa www.math.uni.lodz.pl/~arekp
dr Wiesława Poreda www.math.uni.lodz.pl/~poreda
dr Jan Pustelnik www.math.uni.lodz.pl/~pustelj
dr Tomasz Rodak www.math.uni.lodz.pl/~rodakt
dr Andrzej Rogowski www.math.uni.lodz.pl/~arogow
dr Adam Różycki www.math.uni.lodz.pl/~rozycki
dr Andrzej Rychlewicz rychlewicz.math.uni.lodz.pl
mgr Justyna Rzepecka
dr Sebastian Sakowski www.math.uni.lodz.pl/~sakowski
Irena Salska
dr Agnieszka Sibelska www.math.uni.lodz.pl/~sibelska
dr Piotr Sielski www.math.uni.lodz.pl/~sielski
dr Grzegorz Skalski www.math.uni.lodz.pl/~skalskg
dr hab. Marek Śmietański www.math.uni.lodz.pl/~smietan
dr hab. Stanisław Spodzieja www.math.uni.lodz.pl/~spodziej
dr Aleksandra Stasiak www.math.uni.lodz.pl/~astasiak
prof. dr hab. Marcin Studniarski www.math.uni.lodz.pl/~marstud
dr Aneta Tomaszewska www.math.uni.lodz.pl/~atomasz
Monika Tomaszewska
mgr Monika Urbanowska
dr Agnieszka Vizvary www.math.uni.lodz.pl/~vizvary
dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska www.math.uni.lodz.pl/~wagner
prof. dr hab. Paweł Walczak www.math.uni.lodz.pl/~pawelwal
prof. dr hab. Stanisław Walczak www.math.uni.lodz.pl/~stawal
mgr Zofia Walczak www.math.uni.lodz.pl/~zofiawal
dr Justyna Walewska www.math.uni.lodz.pl/~walewska
dr Dariusz Wardowski www.math.uni.lodz.pl/~wardd
mgr Monika Wesołowska
dr Renata Wiertelak www.math.uni.lodz.pl/~wiertelak
prof. dr hab. Władysław Wilczyński www.math.uni.lodz.pl/~wwil
prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk www.math.uni.lodz.pl/~wlkzxa
dr Sebastian Wojczyk www.math.uni.lodz.pl/~wojczyk
mgr Paweł Zajączkowski www.math.uni.lodz.pl/~zajaczkowski.pawel
mgr Sylwia Zajdler - Skonieczna
mgr Katarzyna Zapotoczna
dr Tomasz Zawadzki
dr Rafał Zduńczyk www.math.uni.lodz.pl/~rafal