Studia I stopnia

Programy studiów
Informatyka

 –  studia stacjonarne

–  studia niestacjonarne

Matematyka

–  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna (od 2012/2013)
  • Matematyka finansowa (od 2013/2014)
  • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2010/2011)*

 

Analiza Danych – 3.5 letnie studia stacjonarne inżynierskie (od 2015/162016/17)

Analiza Danych – 3.5 letnie studia niestacjonarne inżynierskie (od 2016/17)

* specjalności, na które nie jest prowadzony nabór kandydatów

SZCZEGOLOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek ANALIZA DANYCH studia inżynierskie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”