Władze Wydziału


 

Władze Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

kadencja 2016-2020

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki:

prof. dr hab. Marcin Studniarski

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: marstud@math.uni.lodz.pl,  pok. A 214

 

Prodziekan ds. dydaktycznych:

dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: bartkiew@math.uni.lodz.pl,  pok. A 209

 

Prodziekan ds. ekonomicznych:

prof. nadzw. dr hab. Marek Śmietański

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: smietan@math.uni.lodz.pl, pok. A 214

 

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą:

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: grhorb@math.uni.lodz.pl, pok. A 214

 


Sekretariat Dziekanów:
tel.: +48 42 635 5949, e-mail: wmi@wmi.uni.lodz.pl, pok. A 214


 W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem


 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

kadencja 2016-2020

 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Matematyki

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malfil@math.uni.lodz.pl, pok. A 315

/Uchwała Rady Wydziału nr 6 z dn. 28.09.2016 r./

 

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Informatyki

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malfil@math.uni.lodz.pl, pok. A 315

/Uchwała Rady Wydziału nr 7 z dn. 28.09.2016 r./

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

Dr Gabriela Adamczyk

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: adamczyk@math.uni.lodz.pl, pok. A 331

/Uchwała Rady Wydziału nr 8 z dn. 28.09.2016 r./

 

Kierownik Podyplomowych Studiów Analiza Danych i Data Mining

Prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

tel.: +48 42 635 58 63, e-mail: krasinsk@math.uni.lodz.pl, pok. A 320

 

Kierownik Podyplomowego Studium Informatyki

Prof. dr hab. Stanisław Goldstein

tel.: +48 42 635 58 89, e-mail: goldstei@math.uni.lodz.pl, pok. B 202

 

Kierownik Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie

Dr Marta Lipnicka

tel.: +48 42 635 58 79, e-mail: marta@math.uni.lodz.pl, pok. A 208

/Uchwała Rady Wydziału nr. 9 z dn. 28.09.2016 r./

 

 


 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

Dr Maria Frontczak

tel.: +48 42 635 58 67, e-mail: frontcza@math.uni.lodz.pl, pok. A 324

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

Dr Agnieszka Sibelska

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: sibelska@math.uni.lodz.pl, pok. A 331

 

Pełnomocnik Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim

Dr hab. Dorota Bors

tel.: +48 42 635 58 70, e-mail: bors@math.uni.lodz.pl, pok. C 218

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Analiza Danych

Dr Justyna Walewska

tel.: +48 42 635 59 29, e-mail: walewska@math.uni.lodz.pl, pok. A 333

 

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

Prof. dr hab. Stanisław Goldstein

tel.: +48 42 635 58 89, e-mail: goldstei@math.uni.lodz.pl, pok. B 202

 

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej

Dr Anna Łazińska

tel.: +48 42 635 59 10, e-mail: lazinska@math.uni.lodz.pl, pok. A 318

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)

Dr Aneta Tomaszewska

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: atomasz@math.uni.lodz.pl, pok. A 316

 

Pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów kształcenia

Dr Grzegorz Oleksik

tel.: +48 42 635 59 27, e-mail: oleksig@math.uni.lodz.pl, pok. A 325

 

Pełnomocnik Dziekana ds. oceny samodzielności prac dyplomowych

Dr Dariusz Doliwa

tel.: +48 42 635 58 90, e-mail: doliwa@math.uni.lodz.pl, pok. B 203

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Dr Wioletta Karpińska

tel.: +48 42 635 59 30, e-mail: karpinw@math.uni.lodz, pok. A 425

 

Pełnomocnik Dziekana ds. absolwentów

Dr Agnieszka Vizvary

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: vizvary@math.uni.lodz.pl, pok. A 316

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z pracodawcami (do 30.09.2017 r.)

Mgr Arkadiusz Popa

tel.: +48 42 635 58 74, e-mail: arekp@math.uni.lodz.pl, pok. A 216

 

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

Dr Marek Majewski

tel.: +48 42 635 58 68, e-mail: marmaj@math.uni.lodz.pl, pok. C 204

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki (do 30.09.2018 r.)

Dr Agnieszka Palma

tel.: +48 42 635 59 36, e-mail: apalma@math.uni.lodz.pl, pok. A 423

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Pikniku Naukowego w Manufakturze w ramach FNTiS

Dr Renata Wiertelak

tel.: +48 42 635 5957, e-mail: wiertelak@math.uni.lodz.pl, pok. B 109

 

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji konkursu „Matematyka Moja Pasja”

Dr Andrzej Rychlewicz

tel.: +48 42 635 58 84, e-mail: anrychle@math.uni.lodz.pl, pok. A 419

 

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji wydziałowej witryny www

Dr Wojciech Horzelski

tel.: +48 42 635 58 90, e-mail: horzel@math.uni.lodz.pl, pok. B 203

 

Pełnomocnik Dziekana ds. lokalnej sieci komputerowej

Dr Mariusz Jarocki

tel.: +48 42 635 58 90, e-mail: jarocki@math.uni.lodz.pl, pok. B 203

 

Pełnomocnik  Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Rafał Zduńczyk

tel.: +48 42 635 59 21, e-mail: rafal@math.uni.lodz.pl, pok. B207

 

/Zarządzenie Dziekana nr 8 z dn. 28.09.2016 r./

 

Pełnomocnik  Dziekana ds. administrowania wydziałową witryną www
w języku angielskim oraz innych konsultacji anglistycznych

dr Adam Bartoszek

tel.: +48 42 635 58 97, e-mail: mak@math.uni.lodz.pl, pok. A 309

 

Pełnomocnik  Dziekana ds. przygotowywania planu zajęć dla studiów stacjonarnych I i II stopnia na WMiI UŁ (od 20.02.2017 r.)

dr Agata Półrola

tel.: +48 42 635 58 92, e-mail: polrola@math.uni.lodz.pl, pok. B 208

 

Pełnomocnik  Dziekana ds. rekrutacji na studia w języku angielskim 

(od 10.04.2017 r.)

Dr Wojciech Horzelski

tel.: +48 42 635 58 90, e-mail: horzel@math.uni.lodz.pl, pok. B 203

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy naukowo-dydaktycznej z Ukrainą

(od 08.05.2017 r.)

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski

tel. +48 42 635 58  78, e-mail: annowako@math.uni.lodz.pl, pok. A414

 

 

 

 


 

Wydziałowa Komisja Oceniająca

Prof. dr hab. Marcin Studniarski – Przewodniczący

Prof. dr hab. Stanisław Goldstein

Prof. dr hab. Ryszard Pawlak

Prof. dr hab. Paweł Walczak

Prof. dr hab. Władysław Wilczyński

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska

Dr Marek Majewski

Prof. dr hab. Andrzej Łuczak – przedstawiciel związków zawodowych z głosem doradczym

Dr Andrzej Komisarski  – przedstawiciel związków zawodowych z głosem doradczym

/Uchwała Rady Wydziału nr. 10 z dn. 28.09.2016 r./

 

Wydziałowa Komisja ds. badań naukowych

Prof. dr hab. Paweł Walczak – Przewodniczący

Prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk

Prof. dr hab. Stanisław Goldstein

Prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

Prof. dr hab. Władysław Wilczyński

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska

/Uchwała Rady Wydziału nr. 12 z dn. 28.09.2016 r./

 

Wydziałowa Komisja doktorancka

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Paweł Walczak

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Idczak

Mgr Katarzyna Tarchała

/Uchwała Rady Wydziału nr. 13 z dn. 28.09.2016 r./

 

Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia

Prof. dr hab. Marcin Studniarski – Dziekan

Prof. dr hab. Stanisław Goldstein – Przewodniczący

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak – Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

Dr Monika Bartkiewicz – Prodziekan ds. dydaktycznych

Dr Witold Budzisz

Dr Piotr Cybula

Dr Krzysztof Kaniowski

Dr Wojciech Kozłowski

Dr Anna Loranty

Dr Aneta Tomaszewska

Mgr Katarzyna Zapotoczna – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami

Mgr Aleksandra Gala–Jaskórzyńska – przedstawiciel doktorantów

Filip Wójcik – przedstawiciel studentów kierunku Matematyka

Łukasz Lisowski – przedstawiciel studentów kierunku Informatyka

Dorota Rek – przedstawiciel studentów kierunku Analiza Danych

/Zarządzenie Dziekana nr. 2 z dn. 28.09.2016r./

 

Wydziałowa Komisja ds. dyplomowania

Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Orpel

Dr Małgorzata Ciska-Niedziałomska

Dr Dariusz Doliwa

Dr Wojciech Kozłowski

Dr Kamil Niedziałomski

Dr Sebastian Wojczyk

/Zarządzenie Dziekana nr. 3 z dn. 28.09.2016 r./

 

Wydziałowa Komisja ds. wyjazdów nauczycieli akademickich WMiI UŁ w ramach programu Erasmus

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

Prof. dr hab. Paweł Walczak

Dr Anna Łazińska

/Zarządzenie Dziekana nr. 4 z dn. 28.09.2016 r./

 

Wydziałowa Komisja ds. rekrutacji studentów WMiI UŁ w ramach programu Erasmus

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska – Przewodnicząca

Dr Anna Łazińska

Dr Marek Majewski

/Zarządzenie Dziekana nr. 5 z dn. 28.09.2016 r./

 

Rada Programowa Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Hejduk

/Uchwała Rady Wydziału nr. 18 z dn. 28.09.2016 r./

 

Zespól Redakcyjny Folia Mathematica

Prof. dr hab. Andrzej Nowakowski – redaktor  (od 01.06.2017 r.)

Dr Piotr Fulmański – sekretarz

Dr Robert Plebaniak – sekretarz ds. technicznych

/Zarządzenie Dziekana nr. 6 z dn. 28.09.2016 r.

z poźn. zm. Uchwała nr 49 RWMiI UŁ z dn. 17.05.2017 r. /

 

Rada Biznesu przy WMiI UŁ (członkowie z ramienia Wydziału)

Prof. dr hab. Marcin Studniarski – Dziekan

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja – Przewodniczący

Dr Marek Majewski – Wiceprzewodniczący ds. firm finansowych i produkcyjnych

Dr Sebastian Sakowski – Wiceprzewodniczący ds. firm informatycznych

Prof. dr hab. Stanisław Goldstein

Prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

Prof. dr hab. Ryszard Pawlak

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Hejduk

Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Orpel

Dr Michał Bleja

Dr Piotr Cybula

Dr Piotr Fulmański

Dr Wioletta Karpińska

Dr Agnieszka Vizvary

Mgr Arkadiusz Popa

/Zarządzenie Dziekana nr 7 z dn. 28.09.2016 r./

 

Zespół ds. kierunku studiów Analiza Danych

Prof. dr hab. T. Krasiński

Prof. nadzw. dr hab. T. Antczak

Dr W. Budzisz

Dr M. Bartkiewicz

Dr P. Fulmański

Dr A. Komisarski

Dr S. Sakowski

Dr A. Tomaszewska – sekretarz


 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach rektorskich

kadencja 2016-2020:

 

Komisja ds. badań naukowych

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska (W. Mat. i Inf.)

 

Komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

mgr Małgorzata Gajewska (W. Mat. i Inf.)

 

Komisja ds. dydaktycznych i spraw studenckich

dr Monika Bartkiewicz  (W. Mat. i Inf.)

 

Komisja ds. programu ERASMUS

dr Anna Łazińska (W. Mat. i Inf.)

 

Komisja mieszkaniowa

prof. nadzw. dr hab. Jacek Hejduk (W. Mat. i Inf.)

 

Komisja pojednawcza

mgr Małgorzata Gajewska

 

Komisja ds. Regulaminu studiów

dr Monika Bartkiewicz  (W. Mat. i Inf.)

 

Komisja ds. studiów doktoranckich

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak (W. Mat. i Inf.)

 

/Zarządzenie nr 4 Rektora UŁ z dnia 6.10.2016 r./

 


 

Komisja doktorancka na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ:

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak – przewodnicząca

prof. dr hab. Paweł Walczak

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Idczak

mgr Katarzyna Tarchała

 

/Zarządzenia nr 9 Rektora UŁ z dnia 14.10.2016 r. /


 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach senackich

kadencja 2016-2020:

 

Komisja Statutowa i Organizacyjna

prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Orpel

 

Komisja Ekonomiczna

prof. dr hab. Marcin Studniarski

 

Komisja ds. Kadrowych

prof. dr hab. Marcin Studniarski

 

/ Uchwała nr 2 Senatu UŁ z dn. 19.09.2016 r./

 


 

Komisje dyscyplinarne:

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do Spraw Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk

/Uchwała nr 19 Senatu UŁ z dn.14.11.2016 r./

 


 

Komisje Oceniające

Odwoławcza Komisja Oceniająca;

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak

/Uchwała nr 21 Senatu UŁ z dn.14.11.2016 r./