do 31.10.2019 r. – Konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki – nabór trwa

Szanowni Państwo,

do dn. 31.10.2019 r. trwa nabór do IV edycji konkursu mFundacji pn. „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki.

W konkursie można zgłaszać prace magisterskie, licencjackie lub naukowe obronione lub opublikowane w 2019 r.

Pula nagród to 40 tys. zł: nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł.

Po szczegóły zapraszamy na stronę www.mFundacja.pl (zakładka „Krok w przyszłość”).

Informacja prasowa o konkursie 2019
Regulamin_Konkursu 2019

/źródło informacji: Fundacja mBanku, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, tel. +48 22 438 23 18/

Zaproszenie dla wykładowców i studentów do udziału w badaniu nt. “Wyzwania studiów w języku angielskim”.

Na prośbę Pana Rektora, prof. Antoniego Różalskiego na nasz Wydział została przekazana ankieta sporządzona przez doktorantkę z University College London. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w badaniu. Szczegóły poniżej na podstawie maila przekazanego przez Sekretariat Rektora UŁ.

****

Prowadząca badania: doktorantka na University College London (UCL), Institute of Education.

Cel ankiety: zebranie danych do pracy doktoranckiej pt. “Wyzwania studiów w języku angielskim”.

 

Do udziału w badaniu zapraszane są osoby spełniające poniższe kryteria:

studenci, którzy:

(1)    są studentami na kierunku studiów prowadzonym w pełni w języku angielskim na uczelni w Polsce
(na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim)

(2)    nie są native speakerami języka angielskiego

(3)    nie są studentami filologii angielskiej, bądź amerykanistyki

oraz wykładowcy,  którzy:

(1)    są wykładowcami na kierunku studiów prowadzonym w pełni w języku angielskim na uczelni w Polsce (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim)

(2)    nie są native speakerami języka angielskiego

(3)    nie wykładają tylko i wyłącznie na kierunku filologii angielskiej, bądź amerykanistyki

 

Udział w badaniu wiąże się z wypełnieniem kwestionariusza on-line:

Link do kwestionariusza dla studentów

Link do kwestionariusza dla wykładowców

 

Oba kwestionariusze dostępne są w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Nie ma znaczenia którą wersję uczestnik wybierze.

Wypełnienie kwestionariusza online jest anonimowe, a badanie uzyskało zezwolenie etyczne UCL Ethics Committee.

Kontakt w razie pytań: agata.mikolajewska.18@ucl.ac.uk

_______________________________________________________________________

Explorator:  PhD student at University College London (UCL).

The purpose of explorations: collecting data for doctoral study “Challenges of studies in English”.

 

Students and lecturers eligible for participation are:

students who:

(1)    study on a degree programme taught fully in English at a university in Poland
(at bachelors, masters or doctoral level)

(2)    are not native speakers of English

(3)    do not study English Philology or American Studies

lecturers who:

(1)    teach on degree programmes in English at a university in Poland (at bachelors, masters or doctoral level)

(2)    are not native speakers of English

(3)    do not teach on English Philology or American Studies only

 

Participation in the study involves completing an online questionnaire:

Link to the questionnaire for students

Link to the questionnaire for lecturers
Both questionnaires are available in two language versions: Polish and English. It does not matter which language version a participant chooses.

I would like to stress that the online questionnaire is anonymous, and the study gained ethical approval from the UCL Ethics Committee.

 

If you have any questions about the subject please do not hesitate to contact me:

agata.mikolajewska.18@ucl.ac.uk

 

do 16.06.2019 r. – zgłoszenia do programu stypendialnego Nagrody Naukowe Polityki

Zapraszamy młodych naukowców do udziału w 19. edycji programu stypendialnego pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI.

Już tylko do niedzieli 16 czerwca 2019 r. na naszej stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.

Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI w środę 18 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów ogłosimy podczas uroczystości wręczenia Nagród w niedzielę 20 października.

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Celem programu jest promocja nauki i eksponowanie naukowców, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzowanie tego, co robią i ich samych, jako wzorców kariery zawodowej.

W ciągu osiemnastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1% podatku, Fundacja wsparła 302 naukowców z różnych dziedzin nauki kwotą blisko 6 mln 400 tys. zł.

Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie

Fundacja Tygodnika POLITYKA

stypendia@polityka.pl

www.polityka.pl/stypendia

do 30.09.2019 r. – zgłoszenia na Konkurs im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki

Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM organizuje kolejną edycję Konkursu im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki.

Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez PTM. Prace konkursowe należy składać w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie z dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem oraz podać adres stałego zamieszkania i adres elektroniczny. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie jego krótkiej opinii o pracy.

Prace należy przesyłać na adres:

Oddział Toruński PTM, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

do dnia 30 września br.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

/źródło informacji: Organizator Konkursu/

Ogłoszenie o Konkursie

Wykład mgr Martina Maiuriello w ramach Łódzkiego Forum Młodych Matematyków PTM

Szanowni Państwo,

Miło nam ogłosić, we wtorek 11 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków. Tym razem referat wygłosi gość z zagranicy.

Referat pod tytułem:

“Microscopic sets”

wygłosi

mgr Martina Maiuriello, doktorantka na Uniwersytecie Luigi Vanvitelliego w Casercie we Włoszech.

 

Spotkanie odbędzie się w Sali D103 na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22, a zacznie o 16.15.

Abstrakt referatu i inne informacje w załączniku.

Będą one również dostępne na stronie FMM PTM.

 

Gorąco zachęcamy do przyjścia!

W imieniu zarządu łódzkiego oddziału PTM,

Grażyna Horbaczewska i Filip Strobin

 

 

 

Podziału roku akademickiego 2019/2020 – KOREKTA

Polecany

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy korektę zarządzenia w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020.

W treści zarządzenia jako dzień rektorski został dodany 2 maja 2020 r. dla studiów niestacjonarnych.

Poprawiona treść aktu znajduję się również w Bazie Aktów Wewnętrznych pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/9840/5/

 

Z wyrazami szacunku

Biuro Rektora

Uniwersytet Łódzki

 

*****

Szanowni Państwo,

informujemy o nowym zarządzeniu nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020 https://baw.uni.lodz.pl/d/9840/5/

Treść aktu znajduje się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Wewnętrznych pod ww. linkiem.

Z wyrazami szacunku

Biuro Rektora

Uniwersytet Łódzki

do 24.06.2019 r. – dodatkowa rekrutacja dla studentów do programu Erasmus + w sem. letnim 2019/20

PROGRAM ERASMUS +  – DODATKOWA rekrutacja na semestr letni 2019/2020
Dodatkowa elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + na semestr letni 2019/2020 rozpocznie się dnia 10.06.2019 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 24.06.2019 r. do godz. 12:00.

Informacje o  rekrutacJi:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl/
https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201920/dodatkowa-rekrutacja-na-sem-letni-201920
=======================

ERASMUS + PROGRAMM  – ADDITIONAL enrolment for the summer semester 2019/2020 (for full time students)
The additional electronic enrolment on the USOSweb platform for student mobility for studies within the ERASMUS + Programme  during the summer semester 2019/2020 will start on 10.06.2019  at 12:00  and will run until 24.06.2019 up to 12:00.
http://erasmus.math.uni.lodz.pl/
https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english/additional-enrolment-rules-20192020-summer-semester

do 02.07.2019 r. – zgłoszenia do Nagrody Studium Języków Obcych UŁ dla studentów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 r. ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zachęcamy studentów Wydziału do udziału w postępowaniu konkursowym  nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowegowersja w jęz. polskim i formularz zgłoszeniowy w jęz. angielskim.

W załączeniu informacja dla studentów o konkursie w jęz. polskim i angielskim

O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci UŁ, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2018/2019.

Informacje o konkursie są również dostępne na stronie SJO UŁ oraz na FB SJO.

/źródło informacji SJO UŁ/